GDPR COMPLIANCE

GDPR Compliance

I forbindelse med de nye GDPR regler ser Copenhagen Search Partners det som sin opgave at respektere og værne om dine private oplysninger. Derfor har vi nedenfor beskrevet hvordan vi behandler dine oplysninger, samt vores tiltag for at beskytte dit privatliv.

Hos Copenhagen Search Partners arbejder vi med personfølsom data hvorfor vi er meget opmærksomme på at bevare vores høje sikkerhedsniveau og derved minimere risikoen for krænkelser af personers rettigheder. Hos Copenhagen Search Partners anvender vi kun den data, som du selv aktivt formidler til os. Herunder eksempelvis: navn, adresse, stillingsbetegnelse, telefonnummer, erhvervserfaring, uddannelse mm.

Vi anvender dine data til følgende formål:
Hos Copenhagen Search Partners arbejder vi med headhunting og vi bruger derfor dine personlige data i forbindelse med vores rekrutteringsprocesser, når vi eksempelvis skal præsentere dig for vores kunder. Vi videresender kun de oplysninger du selv aktivt har givet samtykke til, herunder eksempelvis information fra dit CV eller din baggrund for at skifte job. Hvis du søger en stilling eller uopfordret uploader dit CV via vores hjemmeside vil vi registrere dine data i vores database i op til 6 måneder, hvorefter dette efter gældende lovgivning vil blive slettet. Du har som ansøger naturligvis altid retten til at takke nej til en registrering i vores database, hvilket vil fremgå i ansøgningsfeltet.

Dine rettigheder og oplysningspligt:
Som kandidat hos Copenhagen Search Partners har du naturligvis til enhver tid retten til at anmode os om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet. Du skal blot rette din henvendelse til os på bom@cspartners.dk. Hvis vi med dit samtykke har videregivet personlige oplysninger til vores kunder, vil Copenhagen Search Partners ikke være ansvarlige for sletning heraf. Copenhagen Search Partners vil dog anmode kunderne om at slette irrelevant information. Sletning af denne form for information vil ske senest 6 uger efter vi sender anmodningen.

Vores IT-systemer driftsafvikles hos Simple Solution og Copenhagen Search Partners har indgået en databehandleraftale med Simple Solution om, at de er vores driftsleverandør. Simple Solution må kun behandle persondata efter særlige instrukser fra Copenhagen Search Partners. Simple Solution skal sikre, at persondata ikke ødelægges eller tilgås af tredjemand mm uden samtykke fra kandidaten.

Som kandidat har du til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet
(https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet).

Dataansvarlig: Copenhagen Search Partners, Nyropsgade 39-43, 1602 København V
(CVR: 36936045)

GDPR ansvarlig: Bogi Magnussen, mail: bom@cspartners.dk, tlf: +45 53 88 89 76

Dataopbevaring: Copenhagen Search Partners opbevarer normalvis dine data i 6 måneder, såfremt andet ikke er aftalt mellem dig og Copenhagen Search Partners. Som kandidat kan du naturligvis altid trække til samtykke tilbage, dette kan gøres ved at sende en mail til info@cspartners.dk.

Ved brud på sikkerheden:
I persondataforordningen artikel 32 fremgår det at Copenhagen Search Partners skal underrette den relevante tilsynsmyndighed indenfor 72 timer, hvis der sker et brist i sikkerhedsniveauet omkring opbevaringen af personoplysninger. I tilfælde hvor et brud i sikkerheden kan resulterer i en risiko for indgreb i den registreredes rettigheder og frihed vil Copenhagen Search Partners underrette den registrerede.

Har du spørgsmål?

Copenhagen Search Partners P/S
Nyropsgade 39-43, 4. sal
1602 København V

Tel.: +45 5354 0008
Mail: info@cspartners.dk